Cuvânt înainte

Dragă cititorule,

Asociația “Cercul de la București” este un arc geografic și peste timp; membrii fondatori au fost in-spirați de organizația Wiener Kreis (Vienna Circle – Cercul de la Viena) care reunea la începutul secolului XX intelectualii vremii. Actualmente, Wiener Kreis se afla sub înaltul patronaj al Universität Wien. Asociația noastră a devenit partenera multor institute de învățământ.

“Cercul de la București” este în serviciul copiilor, tinerilor și al seniorilor noștri, încearcă să promoveze meritocrația, să sprijine cultura și dorește să insufle speranță în viitorul nostru, al tuturor românilor.

Dacă îți dorești să fii alături de noi, dacă îți pasă de prezent și te uiți cu încredere spre viitor și spre ce putem realiza împreună ca oameni și ca popor, te rog să devii membru susținător și să ne sprijini printr-o contribuție conformă cu legea de finanțare a asociațiilor și a fundațiilor din România.

Președinte

DHC Dr.Ing. MSc. MBA Laurențiu Pavelescu

Te asigur că fiecare leu donat de tine va ajunge să inspire un copil, să aline un bătrân, să ajute un tânăr școlar sau student, să insufle speranță și să promoveze cultura și valorile care marchează o națiune!

Îți mulțumesc!

Programele și proiectele Asociației „Cercul de la București”

Asociația ”Cercul de la București” desfășoară o serie de activități menite să stimuleze implicarea academică a tinerilor, să sprijine persoanele din medii defavorizate, să consolideze o cât mai bună prezență civică și să promoveze meritele românilor ce au obținut rezultate excepționale în domeniile lor de activitate.

Simpozionul “România și valorile ei” organizat de Asociația “Cercul de la București”, este un eveniment unic prin faptul că aduce pe aceeași scenă reprezentanți de seamă ai trecutului, prezentului și viitorului națiunii, care sunt premiați pentru contribuțiile lor deosebite.

1. „Premiul ACB pentru excelență în cercetare, inovare, cultură și antreprenoriat”

    Este pilonul central al activității asociației noastre pentru că promovează și susține tinerii merituosi, cercetătorii, oamenii de cultură și antreprenorii în dezvoltarea lor și prin ei a României în ansamblu.

Premiul vizează recunoașterea și premierea tinerilor din mediile universitare, din toate ciclurile de studiu recunoscute în cadrul sistemului Bologna (licență, master, doctorat).

Apreciem ca fundamentală recunoașterea, promovarea și susținerea acestora în dezvoltarea, consolidarea și propășirea unei națiuni.

Intelectualitatea a reprezentat și continuă să reprezinte cea mai importantă resursă în vederea dezvoltării unei țări, motiv pentru care noi, alături de sponsorii și partenerii noștri, ne dorim ca împreună cu antreprenori și cu alte instituții de marcă  (Academia Română, universități din țară, respectiv institute de cercetare) să fim promotorii acestor tineri virtuoși.

2. “Cartea pentru toți”

    Programul ”Cartea pentru toți” facilitează accesul la cultură și educație prin fondul de carte pus la dispoziția tuturor persoanelor și instituțiilor solicitante.

Alături de sponsorii și partenerii noștri, ne îndreptăm eforturile înspre școlile și liceele din mediul rural și urban prin înființarea de biblioteci sau completarea celor existente cu materiale actualizate, sprijinind astfel accesul continuu la educație, la un parcurs academic corect și coerent al tinerilor nostri.

3. “Viitorul României”

    Programul ”Viitorul României” vizează acordarea de burse pentru școlarizare, cercetare și inovare, acest proiect aflându-se într-o strânsă legătură cu programul ”Premiul ACB pentru excelență”.

Împreună cu sponsorii și partenerii noștri, oferim burse de școlarizare care răsplătesc angajamentul pe care tinerii merituosi îl asumă față de ei înșiși dar și față de societate, ameliorând astfel condițiile precare ce le-ar putea periclita parcursul intelectual și progresul în ansamblu.

4. “Speranța”

    Programul ”Speranța” promovează sprijinirea tinerilor și familiilor vulnerabile din medii defavorizate, oferind acestora susținerea de care au nevoie pentru dezvoltarea unui parcurs profesional și intelectual coerent.

Prin sprijinirea tinerilor și a familiilor din medii defavorizate, asociația “Cercul de la București” alături de sponsorii și partenerii noștri, oferim sprijinul necesar pentru îmbunătățirea calității vieții într-un mod cât mai favorabil pentru fiecare membru din familiile integrate programului, indiferent de categoria de vârstă.

Program dedicat: “Din dragoste pentru copii” – Stipendiul Liliana Pavelescu

5. “Caritatea”

    Programul ”Caritatea” promovează acordarea sprijinului și recunoașterii bine-meritate generațiilor precedente ce și-au adus aportul la dezvoltarea acestei națiuni.

Prin sprijinirea persoanelor vârstnice, susținem reverențiar contribuțiile aduse de acestea la istoria recentă a României. Alături de sponsorii și partenerii noștri, perseverăm în a aduce un zâmbet, o rază de lumină și apreciere în viețile seniorilor noștri cei mai afectați de povara lipsurilor și bineînțeles a problemelor medicale cu care se confruntă.

6. “Doctorul tău”

Programul „Doctorul tău” are ca scop să faciliteze accesul la consultațiile medicale și la alte proceduri necesare tratamentului și menținerii sănătății.

Împreună cu sponsorii și partenerii noștri, dezvoltăm proiecte prin care oferim sprijin financiar pentru tratament și asistență medicală.

7. “O nouă șansă”

Asociația “Cercul de la București” oferă suport pentru incluziune socială și pentru reconversie profesională, având ca drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi facilitarea incluziunii sociale. Recunoscând prezența discriminării în cadrul societății contemporane, acest program vine în sprijinul celor defavorizați din cauza diferențelor de identitate sau care se confruntă cu respingerea și marginalizarea societății venite în urma unor situații dificile din punct de vedere legal.